Roel Lagendijk

Roel lagendijk web

Roel studeerde in 1984 af als medisch microbiologisch analist. Na zijn militaire diensttijd, werkte hij van 1985-1999 op het streeklaboratorium Medische Microbiologie & Immunologie van het St. Antonius ziekenhuis Nieuwegein. Dit waren de jaren dat ‘veilig werken’ een vogelvlucht nam mede door de opkomst van het HIV virus. Zaken als roken, eten en drinken op het lab werden uitgebannen, gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen werden geïntroduceerd. 

Naast laboratoriumwerkzaamheden was hij lid van de ondernemingsraad en later binnen de commissie Veiligheid, Gezondheid & Welzijn. In 1999 maakte hij de overstap naar Infectiepreventie in het UMC Utrecht omdat dit vak meer uitdagingen bood binnen de breedte van de organisatie. Binnen het UMC specialiseerde hij zich op diverse terreinen waaronder ook veel technische en Arbo-gerelateerde componenten.

Begin 2014 maakte hij de overstap naar Unic Medical Services BV. Van hieruit doet hij o.a. detacheringen voor afdelingen Infectiepreventie in ziekenhuizen, praktijkbegeleiding voor Deskundigen Infectiepreventie in opleiding, werkzaamheden voor verpleeghuizen en regelmatig infectiepreventieaudits binnen zelfstandige behandelklinieken.  

 

Werkervaring:

 • Medisch microbiologisch analist 1985-1999
 • Deskundige Infectiepreventie vanaf 1999
 • Redactielid tijdschrift hygiëne & infectiepreventie (THIP) 2004-2009
 • Regieraad Werkgroep Infectiepreventie (WIP) namens de VHIG 2007-2014
 • Praktijkdocent opleiding tot deskundige Infectiepreventie 2011-2014
 • Praktijkdocent infectiepreventie t.b.v. diverse beroepsopleidingen 2005-2013
 • Auditeur diverse zorginstellingen en zelfstandige behandelklinieken vanaf 2007
 • Lid werkgroep bouwmaatstaven CSA 2015-2017
 • Ondersteuning Bureau WIP ‘vraagbaakfunctie’

 

Specialisaties:

 • Biologische agentia / biologische veiligheid medewerkers
 • Waterbeheer
 • Luchtbeheer
 • Bouw en verbouw   
 • Outbreakmanagement
 • Praktijkbegeleiding opleiding deskundige Infectiepreventie 
 • Hemodialyse
 • Auditeren

 

Gecertificeerd door:

NVZ

Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen

Geaccrediteerd door:

VHIG2

Vereniging voor Hygiëne & Infectiepreventie in de Gezondheidszorg

Geregistreerd bij:

svn

Sterilisatie Vereniging Nederland

Geregistreerd bij:

vdsmh

Vereniging deskundigen Sterilisatie Medische Hulpmiddelen