Voorlichting & Training

Een belangrijk aspect van infectiepreventie is kennisvergroting en bewustwording op dit gebied bij al uw medewerkers. Unic Medical Services BV verzorgt voorlichting over het gehele scala van infectiepreventie. Dit kan in de vorm van klinische lessen over specifieke onderwerpen, maar ook door het verzorgen van complete trainingsprogramma's of het ondersteunen hierbij van opleidingsinstituten.

Wij verzorgen voorlichting en training voor alle medewerkers in de gezondheidszorg. Unic Medical Services BV werkt op het gebied van voorlichting en training nauw samen met STIP (Stichting Trainingen Infectie Preventie) en kan daardoor BTW-vrij scholing aanbieden; zie www.infectiepreventieopleidingen.nl. 

training 01training 02training 03

Gecertificeerd door:

NVZ

Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen

Geaccrediteerd door:

VHIG2

Vereniging voor Hygiëne & Infectiepreventie in de Gezondheidszorg

Geregistreerd bij:

svn

Sterilisatie Vereniging Nederland

Geregistreerd bij:

vdsmh

Vereniging deskundigen Sterilisatie Medische Hulpmiddelen