Outbreakmanagement

Niet alleen ziekenhuizen, maar ook verpleeghuizen krijgen in toenemende mate te maken met verspreiding van (resistente) micro-organismen. Epidemieën door o.a. MRSA, ESBL-vormende micro-organismen of VRE brengen grote problemen met zich mee en dit vraagt om deskundige advisering en begeleiding. Ook uitbraken van voedselvergiftiging of Legionella-problematiek vragen om een deskundige visie.

Deze visie en ondersteuning kan Unic Medical Services BV u bieden. 

outbreak

Gecertificeerd door:

NVZ

Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen

Geaccrediteerd door:

VHIG2

Vereniging voor Hygiëne & Infectiepreventie in de Gezondheidszorg

Geregistreerd bij:

svn

Sterilisatie Vereniging Nederland

Geregistreerd bij:

vdsmh

Vereniging deskundigen Sterilisatie Medische Hulpmiddelen