Kwaliteitsmanagement

Het opzetten en ontwikkelen van kwaliteitssystemen is een specifieke activiteit waar men niet meer buiten kan. In de gezondheidszorg wordt aan deze trend een extra impuls gegeven door middel van de Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg (Wkkgz, voorheen: wet Kwaliteit Zorginstellingen). Kwaliteitsdenken is één van de fundamenten van infectiepreventie.

Door de ruime ervaring op dit gebied is Unic Medical Services BV in staat u te begeleiden bij uw kwaliteitssysteem. De publicatie 'Clinical Risk Management' (Ballemans, 2001) getuigt dat patiëntveiligheid bij Unic Medical Services BV al geruime tijd hoog in het vaandel staat. Unic Medical Services BV treedt graag op als uw partner in de ontwikkeling van uw Veiligheids Management Systeem (VMS).

kwalmngt

Gecertificeerd door:

NVZ

Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen

Geaccrediteerd door:

VHIG2

Vereniging voor Hygiëne & Infectiepreventie in de Gezondheidszorg

Geregistreerd bij:

svn

Sterilisatie Vereniging Nederland

Geregistreerd bij:

vdsmh

Vereniging deskundigen Sterilisatie Medische Hulpmiddelen