Beheersplannen

Eén van de uitgangspunten van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) is dat men een risico-inventarisatie uitvoert volgens het HACCP-principe. Op basis van deze inventarisatie worden de kritische punten bepaald en een plan opgesteld om deze te beheersen.


Unic Medical Services BV kan u ondersteunen met het uitvoeren van risico-inventarisaties en het opstellen van beheersplannen, zoals Legionella-beheersplan, Endoscopenbeheersplan en het beheersplan OK-luchtbehandeling.

Gecertificeerd door:

NVZ

Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen

Geaccrediteerd door:

VHIG2

Vereniging voor Hygiëne & Infectiepreventie in de Gezondheidszorg

Geregistreerd bij:

svn

Sterilisatie Vereniging Nederland

Geregistreerd bij:

vdsmh

Vereniging deskundigen Sterilisatie Medische Hulpmiddelen