Als u ooit te maken hebt gehad met een uitbraak, dan weet u hoeveel werk en onrust dit bij zowel patiënten als medewerkers met zich mee kan brengen. Om maar niet te spreken van de mogelijke imago schade voor uw organisatie. Zorginstellingen krijgen in toenemende mate te maken met verspreiding van (resistente) micro-organismen. Uitbraken door o.a. MRSA, BRMO zoals bv ESBL-vormende micro-organismen of VRE brengen grote problemen met zich mee en dit vraagt om deskundige advisering en begeleiding.

Wij hebben uitgebreide ervaring met het managen van zowel kleine als grote uitbraken. Naast de juiste maatregelen op de werkvloer, is de manier waarop een uitbraak vanuit infectiepreventie expertise begeleid wordt, van groot belang. Adequate registratie, analyse en rapportage van diverse gegevens is cruciaal om een uitbraak goed te kunnen managen.

Door de samenwerking met een microbiologisch laboratorium kan onze dienstverlening gecombineerd aangeboden worden met microbiologische diagnostiek, zoals kweken.

Kampt u met een uitbraak die u niet onder controle krijgt, loopt uw interne organisatie van een uitbraak niet goed, of wilt u zich goed voorbereiden? Neem dan contact op.