Heeft u uw zorgproces op orde? Zijn uw patiënten en cliënten in veilige handen? Wij kunnen u helpen om dit aantoonbaar inzichtelijk te maken. Indien nodig kunnen wij u adviseren hoe u uw werkwijze kan optimaliseren.

Wij werken met een digitaal auditsysteem op alle infectiepreventie thema’s. De audits zijn gebaseerd op landelijke richtlijnen en toetsingskaders.

Audits worden cyclisch aangeboden zodat het verbeterproces kan worden gemonitord. Op die manier maakt u de kwaliteitscyclus rond!

Wilt u een audit inplannen? Neem dan contact op.