Diensten

DIENSTEN VAN UNIC MEDICAL SERVICES BV:

Unic Medical Services BV biedt diensten aan op het gebied van hygiëne en infectiepreventie, reiniging en desinfectie van endoscopen en sterilisatie van medische hulpmiddelen. Unic Medical Services BV biedt dienstverlening voor diverse opdrachtgevers, zoals:

  • ziekenhuizen
  • verpleeg- en verzorgingshuizen
  • zelfstandige behandelcentra en privé-klinieken
  • dialysecentra
  • revalidatiecentra
  • onderwijsinstellingen

Klik op een van de diensten voor uitleg.

Consultancy
Kwaliteitsmanagement
Beheersplannen
Audit
Outbreakmanagement
Protocollering
Voorlichting & Training
Voorlichtingsmateriaal